Personeel & Organisatie

grip door inhoudelijke ondersteuning

De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid ten opzichte van personeel bij de werkgever. Denk hierbij aan de doorbetalingstermijn bij ziekte, de Wet Verbetering Poortwachter, Wet Werk en Zekerheid, de controle op maatregelen vanuit de arbeidsinspectie, maar ook de verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid van je werknemers.

Het is daarom belangrijk dat je als werkgever je P&O-procedures en -processen goed organiseert en er grip ophoudt. Grip vergt deskundigheid op het gebied van P&O en ook gewoonweg voldoende tijd voor zorgvuldige uitvoering en bewaking van afspraken en processen.

 

PERSONEELSADVIES: SIGNALEREN, ADVISEREN EN BEHEREN

Als bouwondernemer ligt je focus op het bouwproces. Er kunnen personele problemen ontstaan die je aandacht hiervan afhouden: een ontslag, re-integratie van een zieke medewerker, frequent ziekteverzuim, een slecht functionerende medewerker, onrust op de werkvloer, conflicten.

Reins Bouw-Admin helpt je graag met het vinden van de beste oplossing voor personele vraagstukken. Als personeelsadviseur zorg ik voor structuur. En ik signaleer en adviseer over mogelijke problemen, om erger te voorkomen. Ik bied, al dan niet op tijdelijke basis, professionele ondersteuning bij het:

  • opzetten van functionerings-, waarderings- en beoordelingssystematiek;
  • inrichten en actueel houden van personeelsadministratie en -dossiers (Handig! Checklist Personeelsdossier.);
  • opstellen en op orde houden van arbeidsovereenkomsten;
  • invoeren van Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP);
  • verzorgen van personeelsinstrumenten (bijvoorbeeld een personeelshandboek, opleidingsbeleid);
  • begeleiden van geschillen met werknemers;
  • onderhouden van contacten met instanties zoals het UWV.