Vernieuwd Advies Ademhalingsbescherming

Het Advies Ademhalingsbescherming is vernieuwd. In de bouw komen gevaarlijke stoffen, fijnstof, gassen en dampen voor die schadelijk zijn voor je gezondheid. Naast bijvoorbeeld afzuiging kan ademhalingsbescherming nodig zijn. De juiste keuze, gebruik en een goede pasvorm zijn erg belangrijk bij het gebruik van ademhalingsbescherming. Ademhalingsbescherming is een laatste redmiddel om onszelf te beschermen tegen… Read more »

Een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen?

Een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen? Let op! Dan kun je gebruikmaken van diverse financiële voorzieningen: zie link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/inhoud/stimulering-werkgevers-aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking Loonkostensubsidie Vergoedingen voor aanpassing van de werkplek De no-riskpolis van UWV bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Premiekorting voor de loonheffing van de belastingdienst Jobcoaching en begeleiding No-riskpolis De no-riskpolis is vanaf 1 januari 2017, voor bepaalde groepen werknemers die… Read more »