Python

default image

Python

Bouw-Admin heeft ons geholpen bij het opstellen en uitvoeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met onze werknemers. Zowel werknemers als directie hebben dit traject bijzonder prettig en professioneel uitgevoerd zien worden!

Python BV 16 maart 2017